Välkommen

Välkommen

Laholms Pistolskytteklubb är en klubb med aktiviteter både i form av Nationellt skytte och IPSC.
Klubben bildades 1936 och är troligen en av de mest meriterade idrottsklubbarna i Laholms kommun med medlemmar som har över 20-talet SM-medaljer och även med EM medaljer.


En lördagsförmiddag på banan

Klubben bedriver idag verksamhet inom Svenska Pistolskytteförbundets grenar och inom Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet:s tävlingsform IPSC.

Klubbens fasta punkt är skjutbanan i Ahla där det under ljusa årstiden är schemalagt skytte tisdagar och torsdagar i de olika grenarna.


IPSC är en tävlingsform som kombinerar tid med poäng för att ge resultatet