Att tävla i Fältskytte

Att tävla i Fältskytte

Hur är det att vara med om sin första tävling…
När det gäller det skytte som Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) bedriver så finns det ett flertal olika tävlingsformer där just Fältskytte sticker ut och av den anledningen ses som mer lockande.

Fältskytte bedrivs på tillfälliga skjutplatser som ligger utanför en vanlig skjutbana. Målen är ej heller en vanlig 5-10 ringad tavla utan kan variera ganska mycket i form storlek och färg. Därtill skjuter man oftast på okända avstånd och ibland med lite olika intressanta utmaningar som sittande eller liggande. Detta tillsammans med att man skjuter på upp till 90 meter ger ett skytte
Ibland slår banbyggaren till och tycker skyttet skall ske genom ett rör…


Copyright Jonas Stellemark
Denna stationen skapade många leenden funderingar och skratt…

Under en fältskjutning så delas de tävlande in i olika patruller som skjuter tillsammans på de olika stationerna. Stationerna består av mellan 1-6 olika mål och det som avgör resultatet är antalet träff i de olika målen.

I vanlig fältskjutning så räknar man inte träffens ”kvalitet” i form av poäng utan enbart om det är träff eller ej. Om det inte finns 6 mål att skjuta på kan man även göra ett val mellan att skjuta på ett enklare mål (närmre/större) även om man då mister att man skjutit ett färre antal mål.


Copyright Jonas Stellemark
Registrering i sekretariatet för en fältskjutning

Då man befinner sig utanför de vanliga skjutbanorna så går man under tävlingen mellan de olika stationerna och då varje station skiljer sig år så finnsTypisk fältstation för 6 skyttar

Typisk fältstation för 6 skyttar