IPSC

IPSC


Dynamiskt är någonting kraftfullt och oändligt i sin variationsmöjlighet. I Dynamiskt Sportskytte får arrangören av en tävling, utifrån skjutbanans förutsättningar för säkert skytte, placera tavlorna på vilket avstånd som helst, i vilka vinklar som helst och kräva vilka skjutställningar som helst. Tavlorna får även vara rörliga, placeras snett, vara skymda eller beskurna för att framstå som mindre. Det gör att varje skytteutmaning alltid blir olik alla andra och oändlig i sin variationsmöjlighet. Det blir Dynamiskt. Det blir den, tycker vi, roligaste och mest utmanande idrotten som finns.

Pulsen stiger lite extra när RO välkomnar till första stagen på en tävling och det snart är dags.

De första Dynamiska Sportskyttetävlingarna ägde rum i Kalifornien på 1950-talet. Idrotten spred sig snabbt över världen till Australien, Central- och Sydamerika, Afrika och Europa.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj 1976. 40 deltagare från lika många länder hade bjudits in för att besluta inriktningen för Dynamiskt Sportskytte. Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och utnämndes till den första världsordföranden för IPSC.

Att samlas en kväll för en klubbtävling finns det alla möjligheter till sommartid.

1977 bildades vårt svenska skytteförbund vilket 1979 upptogs i världsförbundet IPSC och har vuxit sig starkt till dagens Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Dynamiskt Sportskytte är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination.
För att utöva Dynamiskt skytte i Sverige och utomlands så krävs det att man har en giltig IPSC-licens. IPSC-licensen är en förutsättning -för att få delta i IPSC tävlingar samt träningar, även i den egna lokala skytteföreningen. En IPSC-licens är det utbildningsbevis man erhåller efter genomgången utbildning med godkänt resultat, man provas både på teori (regelkunskap) och praktiskt (säker vapenhantering) vid en examination.

Första tävlingen efter att ha tagit IPSC Licensen är en speciell tävling som man alltid minns

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med tre poängzoner. Den mittersta, svåraste och minsta kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Dynamiskt Skytte bedrivs i fyra grenar – pistol, hagelgevär, gevär och minirifle.
Pistolskytte utövas med enhandsvapen på avstånd upp till 60 meter.
Hagelskytte utövas med hagelgevär på avstånd upp till 90 meter.
Gevärsskytte utövas med gevär på avstånd upp till 350 meter.
Minirifle utövas med gevär i kaliber .22LR på avstånd upp till 100 meter.