Arrangemang

Arrangemang


Varje år brukar klubben förutom ett antal interna och externa mindre klubbtävlingar även arrangera 2 större tävlingar som lockar deltagare från södra sverige samt Danmark.

Med anledning av Corona Pandemin kommer 2020 års tävlingat att bli lite annorlunda men målsättningen är trots allt att genomföra båda baserat på de föreskrifter som gälller vid tidpunkten.